CHANG Nam Fung, Prof.

  • 59 Scopus Citations
  • 5 Scopus h-Index
19952018

Research output per year

If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Research Output

Filter
Book Chapter
2015

從半個大陸人的角度看香港的昨天今天明天

張南峰, 1 May 2015, 罷課不罷學 : 雨傘運動前夕的理論和思想大檢閱. 進一步多媒體有限公司, p. 207-212

Research output: Book Chapters | Papers in Conference ProceedingsBook Chapter

2014

Hướng đến một giả thuyết đa hê thống-vĩ mô : Towards a Macro-Polysystem Hypothesis

CHANG, N. F. & TRẦN, H. Y. (Translator), 2014, Lý thuyết đa hệ thống trong nghiên cứu văn hóa, văn chương. (Polysystem theory in culture and literature research). TRẦN, H. Y. (ed.). Hanoi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Vietnam Academy of Social Sciences); Nhà xuất bản Thế Giới (The Giới Publishers) , p. 463-479 17 p.

Research output: Book Chapters | Papers in Conference ProceedingsBook Chapter

Lý thuyết đa hệ thống - một bộ khung cho dịch thuật học: Polysystem Theory - Its Prospect as a Frame for Translation

CHANG, N. F. & TRẦN, H. Y. (Translator), 2014, Lý thuyết đa hệ thống trong nghiên cứu văn hóa, văn chương. (Polysystem theory in culture and literature research). TRẦN, H. Y. (ed.). Hanoi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Vietnam Academy of Social Sciences); Nhà xuất bản Thế Giới (The Giới Publishers) , p. 446-462 17 p.

Research output: Book Chapters | Papers in Conference ProceedingsBook Chapter

2010

Polysystem theory and translation

CHANG, N. F., 1 Jan 2010, Handbook of Translation Studies: Volume 1. John Benjamins Publishing Company, p. 257-263 7 p.

Research output: Book Chapters | Papers in Conference ProceedingsBook Chapter

2009

La Teoria dei Polisistemi: un possibile modello per la ricerca sulla traduzione

CHANG, N. F. & SANGIORGI, S., 1 Jan 2009, Oltre l'Occidente: traduzione e alterità culturale. Bompiani, p. 317-332 16 p.

Research output: Book Chapters | Papers in Conference ProceedingsBook Chapter

2008

Censorship in translation and translation studies in present-day China

CHANG, N. F., 1 Jan 2008, Translation and Censorship in Different Times and Landscapes. Cambridge Scholars, p. 229-240 12 p.

Research output: Book Chapters | Papers in Conference ProceedingsBook Chapter

2005

Faithfulness, Manipulation, and Ideology : A Descriptive Study of Chinese Translation Tradition

CHANG, N. F., 2005, Among the best : Stephen C. Soong Chinese Translation Studies Awards 1999-2004 (Vol. 2) : 譯學英華 : 宋淇翻譯研究論文獎1999-2004文集, 第二卷. HUNG, E. (ed.). Hong Kong: Research Centre for Translation, The Chinese University of Hong Kong, p. 9-35 27 p. (Translation studies research series : 翻譯研究論叢; vol. 5).

Research output: Book Chapters | Papers in Conference ProceedingsBook Chapter

Politics and Poetics in Translation : Accounting for a Chinese Version of ‘Yes Prime Minister’

CHANG, N. F., 2005, Among the best : Stephen C. Soong Chinese Translation Studies Awards 1999-2004 (Vol. 2) : 譯學英華 : 宋淇翻譯研究論文獎1999-2004文集, 第二卷. HUNG, E. (ed.). Hong Kong: Research Centre for Translation, The Chinese University of Hong Kong, p. 53-81 29 p. (Translation studies research series : 翻譯研究論叢; vol. 5).

Research output: Book Chapters | Papers in Conference ProceedingsBook Chapter

Polysystem Theory : Its Prospect As a Framework for Translation Research

CHANG, N. F., 2005, Among the best : Stephen C. Soong Chinese Translation Studies Awards 1999-2004 (Vol. 2) : 譯學英華 : 宋淇翻譯研究論文獎1999-2004文集, 第二卷. HUNG, E. (ed.). Hong Kong: Research Centre for Translation, The Chinese University of Hong Kong, p. 36-52 17 p. (Translation studies research series : 翻譯研究論叢; vol. 5).

Research output: Book Chapters | Papers in Conference ProceedingsBook Chapter

從邊緣走向中心 (?) : 從多元系統論的角度看中國翻譯研究的過去與未來

張南峰, 2005, 譯學英華 : 宋淇翻譯研究論文獎1999-2004文集第一卷: Among the Best : Stephen C. Soong Chinese Translation Studies Awards 1999-2004 (Vol. I). 孔慧怡 (ed.). 香港: 香港中文大學, p. 43-58 16 p.

Research output: Book Chapters | Papers in Conference ProceedingsBook Chapter

1996

雞蛋裡挑骨頭 : 評《傲慢與偏見》的兩種譯本

張南峰, Sep 1996, 翻譯評賞. 黎翠珍 (ed.). 香港: 商務印書館(香港)有限公司, p. 121-129 9 p.

Research output: Book Chapters | Papers in Conference ProceedingsBook Chapter