Шума ноћи = Šuma noći

Translated title of the contribution: Nightwood

Djuna BARNES, Aleksandar STEVIĆ (Translator)

Research output: Scholarly Books | Reports | Literary WorksLiterary Works (Translator)

Abstract

Serbian translation of Djuna Barnes’ Nightwood.

Шуму ноћи, најзначајнији роман знамените америчке ауторке Ђуне Барнс, Т. С. Елиот је славио као сведочанство музике у прози, Вилијам Бароуз као једну од најзначајнијих књига 20. века, а Дилан Томас као једну од три велике прозне књиге које су написале жене. Када је први пут објављен 1936. критика и публика су хвалиле вешто поигравање техникама модернистичке прозе и особени језик романа, да би крајем 20. века роман задобио епитет најзначајнијег приказа љубави међу женама у западној књижевности након Сапфо. Приказујући антологијски љубав Робин и Норе, као и остале несвакидашње јунаке који двадесетих година 20. века у Паризу, Берлину и Бечу остварују своје судбине, Барнсова поставља смела питања у вези с религијом, класом и сексуалношћу и доноси нам једну од најживописнијих слика међуратне декаденције.

Šumu noći, najznačajniji roman znamenite američke autorke Đune Barns, T. S. Eliot je slavio kao svedočanstvo muzike u prozi, Vilijam Barouz kao jednu od najznačajnijih knjiga 20. veka, a Dilan Tomas kao jednu od tri velike prozne knjige koje su napisale žene. Kada je prvi put objavljen 1936. kritika i publika su hvalile vešto poigravanje tehnikama modernističke proze i osobeni jezik romana, da bi krajem 20. veka roman zadobio epitet najznačajnijeg prikaza ljubavi među ženama u zapadnoj književnosti nakon Sapfo. Prikazujući antologijski ljubav Robin i Nore, kao i ostale nesvakidašnje junake koji dvadesetih godina 20. veka u Parizu, Berlinu i Beču ostvaruju svoje sudbine, Barnsova postavlja smela pitanja u vezi s religijom, klasom i seksualnošću i donosi nam jednu od najživopisnijih slika međuratne dekadencije.
Translated title of the contributionNightwood
Original languageSerbian
Place of PublicationBeograd
PublisherSluzbeni glasnik
Number of pages179
ISBN (Print)9788651921202
Publication statusPublished - 2018
Externally publishedYes

Bibliographical note

Language: Serbian.

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Nightwood'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this