Federated Domain Adaptation via Transformer for Multi-site Alzheimer’s Disease Diagnosis

Baiying LEI, Yun ZHU, Enmin LIANG, Peng YANG, Shaobin CHEN, Houyou HU, Haoran XIE, Ziyi WEI, Xuegang SONG, Tianfu WANG, Xiaohua XIAO, Shuqiang WANG, Hongbin HAN

Research output: Journal PublicationsJournal Article (refereed)peer-review

1 Citation (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Federated Domain Adaptation via Transformer for Multi-site Alzheimer’s Disease Diagnosis'. Together they form a unique fingerprint.

Computer Science