Hashing-based Undersampling for Large Scale Histopathology Image Classification

Xing TIAN, Lin QIU, Qihua LI, Wing W. Y. NG, Jianjun ZHANG, Sam KWONG, Hui WANG, Xinran DONG, Baoyi LIU, Yijun HU, Honghua YU

Research output: Book Chapters | Papers in Conference ProceedingsConference paper (refereed)Researchpeer-review

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Hashing-based Undersampling for Large Scale Histopathology Image Classification'. Together they form a unique fingerprint.

Computer Science