Matrix-Based Evolutionary Computation

Zhi-Hui ZHAN, Jun ZHANG*, Ying LIN, Jian-Yu LI, Ting HUANG, Xiao-Qi GUO, Feng-Feng WEI, Sam KWONG, Xin-Yi ZHANG, Rui YOU

*Corresponding author for this work

Research output: Journal PublicationsJournal Article (refereed)peer-review

48 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Matrix-Based Evolutionary Computation'. Together they form a unique fingerprint.

Computer Science