Ore-forming materials and fluids and ore-controlling factors of the Liaoshang gold deposit in Jiaodong Peninsula, NE China

Yiwen XU, Guangzhou MAO*, Hongyan GENG, Tieliang HE, Qinglin XU, Yuanku MENG, Mingping CAO, Fengjie YANG, Pengrui AN, Liguo SONG, Yixin DOU, Yu WANG, Xiaowei YU, Ying SHEN

*Corresponding author for this work

Research output: Journal PublicationsJournal Article (refereed)peer-review

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Ore-forming materials and fluids and ore-controlling factors of the Liaoshang gold deposit in Jiaodong Peninsula, NE China'. Together they form a unique fingerprint.

Earth and Planetary Sciences